Få tillgång till flera olika sätt att utvärdera kunskap och hjälp varje elev att uppnå sin fulla potential

Gör skapandet och rättandet av varje prov till en enkel, effektiv och rolig del av läraryrket! Byt ut högen med uppgifter och pappersprov mot att vara mer närvarande och tillgänglig för att fokusera på elevernas inlärning och utveckling. Börja idag och kom igång direkt.

Fördelar med Dugga:

 • Anonym bedömning
 • Ett tryggt och rättssäkert system som även fungerar off-line
 • Alla dina prov – samlat på ett ställe
 • Många olika frågetyper
 • Ge feedback både till en enskilt elev och hela gruppen
 • Inbyggda hjälpmedel för elever med speciella behov
 • Inbyggd plagiatanalys
 • Integrerbar med skolans lärplattform
 • Single Sign On
 • School Data Sync
 • Provarkiv
 • Auto-spar
 • Rita figurer och modeller
 • Rättstavning
 • Nyckelordsverktyg
”Den största vinsten vi ser med Dugga som digitalt testverktyg är all tid som varje lärare sparar in på rättningen, även om man rättar manuellt i Dugga sparar varje pedagog tid vid varje test-tillfälle.”
”Att kunna rätta flera frågetyper helt automatiskt är fantastiskt.”
”En stor fördel med Dugga är att det inte krävs extra resurser som ska hantera testverktyget, pedagogerna klarar det efter en introduktion på ca. två timmar.”

 Lärare Jönköpings kommun

”Dugga, som vi nu använder, är ett flexibelt system och en nödvändighet både som ett led i skolans digitalisering och utveckling, och för att underlätta lärares vardag.”

Förstelärare Stockholms Stad

Dugga - learning assessment
Tryggt. Säkert. Användarvänligt.

x