Använd flera olika sätt att utvärdera kunskap och förbättra kvaliteten i lärandet för varje elev

”Dugga, som vi nu använder, är ett flexibelt system och en nödvändighet både som ett led i skolans digitalisering och utveckling, och för att underlätta lärares vardag.”
Mattias Wickberg, förstelärare, Stockholms Stad
”Den i princip heltäckande funktionaliteten med flexibilitet för både lärare och elever samt de många frågetyperna, gör att Dugga kan användas för all typ av skriftlig examination. Integrationen med Office 365 underlättar väldigt mycket vad gäller användarhantering. Sedan är ju säkerheten mycket genomtänkt och känns väldigt trygg och övertygande och i linje med de nya GDPR-direktiven.”
Richard Wahlund, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
”Vi är glada att medverka i digitaliseringen av utbildningssystemet tillsammans med Dugga. Precis som Microsoft erbjuder Dugga smarta, digitala lösningar som skapar nya möjligheter för studenter och lärare från skolor och universitet världen över. Den nya integrationen mellan Dugga och Microsoft Office 365 tar digitaliserade former av kunskapsutvärdering ett steg längre.”
Joke Palmkvist, affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft Sverige


Stockholm, December 10, 2019

Dear Nobel Laureates,

Congratulations!

You are our heroes as your achievements and discoveries have conferred great benefits to humankind.
From how cells adapt to changes in levels of oxygen to our ability to fight global poverty. We, like you,
have a vision of a better world and believe in improving society through knowledge, science and humanism.

“In every school, each student deserves equal opportunities”

This is our strong belief and we know you agree with us that each student should have the possibility 
to pursuit their dreams.

“We believe that we can dramatically improve quality in learning by transforming learning assessment”

Therefore, our mission is to help schools increase quality in learning and provide equal opportunities for 
each student’s learning process. No matter one’s last name, gender or special need.

Driven by this ambition, we have created a unique arena to incorporate the needs of schools into our 
learning assessment platform. We have learned that through transparency and dialogue with teachers 
and students, we can use pedagogy, technology and innovationto help students get the best out of 
their teachers, no matter which level or subject is taught. Simply, everybody’s Dugga.

Thank you for inspiring us all!

 

Dr. Claudia Rademaker & 
Dr. Patrik Nilsson
Founders of Dugga Learning Assessment

Gör skapandet och rättandet av varje prov till en enkel, effektiv och rolig del av läraryrket!

Byt ut högen med uppgifter och pappersprov mot att vara mer närvarande och tillgänglig för att fokusera på elevernas inlärning och utveckling. Börja idag och kom igång direkt.

Några fördelar med Dugga:

 • Anonym bedömning
 • Ett tryggt och rättssäkert system som även fungerar offline
 • Alla dina prov – samlat på ett ställe
 • Många olika frågetyper inklusive Geogebra
 • Ge feedback både till en enskild elev och hela gruppen
 • Inbyggda hjälpmedel för elever med speciella behov
 • Inbyggd plagiatanalys, talsyntes
 • Integrerbar med skolans lärplattform
 • Single Sign On, School Data Sync
 • Provarkiv, autospar, rättstavning
 • Rita figurer och modeller
 • Nyckelordsverktyg

Dugga - Tryggt. Säkert. Användarvänligt.
Tryck på play och se en kort introfilm

x