Använd flera olika sätt att utvärdera kunskap och förbättra kvaliteten i lärandet för varje elev

”Dugga, som vi nu använder, är ett flexibelt system och en nödvändighet både som ett led i skolans digitalisering och utveckling, och för att underlätta lärares vardag.”
Mattias Wickberg, förstelärare, Stockholms Stad
”Den i princip heltäckande funktionaliteten med flexibilitet för både lärare och elever samt de många frågetyperna, gör att Dugga kan användas för all typ av skriftlig examination. Integrationen med Office 365 underlättar väldigt mycket vad gäller användarhantering. Sedan är ju säkerheten mycket genomtänkt och känns väldigt trygg och övertygande och i linje med de nya GDPR-direktiven.”
Richard Wahlund, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
”Vi är glada att medverka i digitaliseringen av utbildningssystemet tillsammans med Dugga. Precis som Microsoft erbjuder Dugga smarta, digitala lösningar som skapar nya möjligheter för studenter och lärare från skolor och universitet världen över. Den nya integrationen mellan Dugga och Microsoft Office 365 tar digitaliserade former av kunskapsutvärdering ett steg längre.”
Joke Palmkvist, affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft Sverige

Gör skapandet och rättandet av varje prov till en enkel, effektiv och rolig del av läraryrket!

Byt ut högen med uppgifter och pappersprov mot att vara mer närvarande och tillgänglig för att fokusera på elevernas inlärning och utveckling. Börja idag och kom igång direkt.

Några fördelar med Dugga:

 • Anonym bedömning
 • Ett tryggt och rättssäkert system som även fungerar offline
 • Alla dina prov – samlat på ett ställe
 • Många olika frågetyper inklusive Geogebra
 • Ge feedback både till en enskild elev och hela gruppen
 • Inbyggda hjälpmedel för elever med speciella behov
 • Inbyggd plagiatanalys, talsyntes
 • Integrerbar med skolans lärplattform
 • Single Sign On, School Data Sync
 • Provarkiv, autospar, rättstavning
 • Rita figurer och modeller
 • Nyckelordsverktyg

Dugga - Tryggt. Säkert. Användarvänligt.
Tryck på play och se en kort introfilm

x