Dugga - learning assessment
För att det ska bli rätt

Enkelhet är nyckeln

Dugga är ett digitalt system för prov, tentor och kunskapsutvärdering, utvecklat av lärare för lärare.

Med dugga blir arbetet med varje prov en enkel, effektiv och rolig del av läraryrket. Dugga ger dig som lärare möjlighet att ägna mer kvalitativ tid med dina elever.

Vi öppnar en ny värld av möjligheter för lärare, elever och skolor. Med dugga kan lärare byta ut högen med uppgifter och pappersprov mot att vara närvarande och tillgängliga för att fokusera på elevernas inlärning och utveckling.

Lärare, välkomna tillbaka till klassrummet!

x