Digitale Tests
Von Lehrer für Lehrer
Beginnen Sie sofort!

Nyheter

Dugga är ett datorbaserat system för prov, tentor och kunskapsutvärdering, utvecklat av lärare för lärare.

Med dugga blir skapandet och rättandet av varje prov till en enkel, effektiv och rolig del av läraryrket. Systemet ger dig som lärare möjlighet att ägna mer kvalitativ tid med dina elever.

Med dugga e-provsystem öppnas nya möjligheter för dig som lärare och din skola. Hittills går en alltför stor del av tiden bort vid rättning av skriftliga förhör, prov och tentor. Med dugga kan lärare byta ut högen med pappersprov mot att vara en mer närvarande och tillgänglig lärare till sina elever. Eleverna lär sig mer och därmed presterar de bättre i skolan.

Lärare, välkomna tillbaka till klassrummet!

x