Enligt Skolverket ska alla skolor skriva nationella prov digitalt från den 29 juni 2018.

Dugga Start NP uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov.

Vi erbjuder lägre pris än jämförbara system. Vi erbjuder även grupplicens med volymrabatt för flera skolor inom en kommun. Kontakta oss för att begära en prisuppgift så återkommer vi direkt.

Önskar ni under årets gång att uppgradera till Dugga Basic, Advanced eller Premium är det möjligt när som helst.

Kontakta oss på nationellaprov@dugga.se så ordnar vi digitala prov för din skola!

 

”Den största vinsten vi ser med Dugga som digitalt testverktyg är all tid som varje lärare sparar in på rättningen, även om man rättar manuellt i Dugga sparar varje pedagog tid vid varje testtillfälle.”

”Att kunna rätta flera frågetyper helt automatiskt är fantastiskt.”

”En stor fördel med Dugga är att det inte krävs extra resurser som ska hantera testverktyget, pedagogerna klarar det efter en introduktion på ca. två timmar.”

 Lars Ulvemo, IT-lärare & IT-pedagog i Jönköping

”Dugga, som vi nu använder, är ett flexibelt system och en nödvändighet både som ett led i skolans digitalisering och utveckling, och för att underlätta lärares vardag.”

Mattias Wickberg, förstelärare Stockholms Stad

”Den i princip heltäckande funktionaliteten med flexibilitet för både lärare och elever samt de många frågetyperna, gör att Dugga kan användas för all typ av skriftlig examination. Integrationen med Office 365 underlättar väldigt mycket vad gäller användarhantering. Sedan är ju säkerheten mycket genomtänkt och känns väldigt trygg och övertygande och i linje med de nya GDPR-direktiven.”

Richard Wahlund, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

x