ALAN TURING
En av föregångarna inom datavetenskap och utvecklandet av datorer.

ENIAC
Världens första dator

x