Med Dugga kan din skola eller kommun snabbt komma igång med digitala prov

Dugga uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov. Men Dugga är så mycket mer än en lösning för endast digitala nationella prov. Dugga används för alla typer av kunskapsutvärdering. Allt samlat på ett ställe!

Svårt att bestämma? Börja med Dugga Start NP. Om ni vill uppgradera till Dugga Basic, Advanced eller Premium är det möjligt att göra det när som helst. Kontakta oss via office@dugga.se för en prisuppgift så återkommer vi direkt.
Eller ring 08-30 70 80 så hörs vi!

Se hur enkelt du kan komma igång med Dugga

Så här skapar du ett prov i Dugga

Så här använder du GeoGebra i Dugga

Tänk nytt tillsammans med pedagoger bakom Dugga

Skolor, lärare & rektorer om Dugga

x