Funktioner

Före provet

Många olika frågetyper

När du skapar ditt prov i Duggas examinationssystem kan du välja mellan många olika frågetyper. Tack vare detta kan du dels använda systemet för att effektivisera och förenkla examinations process, men också som ett dagligt verktyg för kunskapsutvärdering.

Bedömningsmatriser

Med Duggas bedömningsmatriser blir det lättare för dig att arbeta med formativ bedömning. Det underlättar även att hålla alla matriser uppdaterade och relevanta. Genom användningen av matriser kan såväl eleverna som pedagogerna definiera hur ett kvalitativt svar skall vara utformat, och undervisningen förbättras.

Frågearkiv

De frågor som du som lärare skapar i systemet lagras i ditt frågearkiv. Med Duggas skollicenser kan dessa frågearkiv delas mellan lärare och tillsammans kan ni bygga upp en bank med frågor som är relevanta för ert ämne.

Under provet

Säkerhetsnivåer

Förutom att erbjuda en fullständig nedlåsning av elevernas datorer erbjuder även Dugga andra säkerhetsnivåer som även lämpar sig för mindre tester och kunskapsutvärderingar i det dagliga pedagogiska arbetet. Den fullständiga nedlåsningen fungerar väl att använda under till exempel de nationella proven. Vill du som lärare skapa en uppgift i Dugga kan du välja att eleverna får använda systemet som en svarsplattform, men ändå har tillgång till såväl internet som andra funktioner på sin enhet.

Efter provet

Hur får elever reda på sina resultat?

Resultaten är tillgängliga via elevernas Dugga konton. När läraren har publicerad resultaten får eleverna ett meddelande via email. Elever kan då logga in på sina Dugga konton för att se sina resultat samt lärarens återkoppling.

För teknisk specifikation läs här ❯

Så här skapar du ett prov i Dugga

x